Tag marzenia

Wprowadzenie

Pomyślałem, że tym razem zaproponuję serię wpisów. Mam co prawda kilka zaległych tekstów na różne tematy, ale chwyćmy byka za rogi. O co nam wszystkim chodzi, jak nie o spełnienie swoich marzeń? To będzie pięć zasad, zawartych w kilku odcinkach. Zanim pojawi się pierwsza część, kilka uwag.

Nie szukaj motywacji, szukaj energii

Energia nie jest równoznaczna z szybkością ruchu, z pobudzeniem. Są ludzie szybcy, których „nosi”. Rzuca ich to tu, to tam. Od jednego zadania do drugiego. Są rozkojarzeni i roześmiani, mówią coś od rzeczy, zmieniając temat co drugie zdanie. Nie są to jednak osoby obdarzone energią wewnętrzną. Są to jedynie ludzie pobudzeni i rozproszeni. William…